Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε κατ’ οικον περιορισμό ο μπάτσος που πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 16χρονο Ρομά

Σε κατ’ οίκον περιο­ρι­σμό τέθη­κε ο αστυ­νο­μι­κός που κατη­γο­ρεί­ται για τον πυρο­βο­λι­σμό σε βάρος του 16χρονου Ρομά, μετά την απο­λο­γία του.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ανα­κρι­τής και εισαγ­γε­λέ­ας δια­φώ­νη­σαν για την προ­φυ­λά­κι­ση ή όχι του αστυ­νο­μι­κού και έτσι Το αρμό­διο Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών καλεί­ται πλέ­ον εντός πέντε εργα­σι­μων ημε­ρών να άρει των δια­φω­νία για την ποι­νι­κή μετα­χεί­ρι­ση του κατη­γο­ρού­με­νου αστυ­νο­μι­κού . Ως τότε όπως προ­βλέ­πει η ποι­νι­κή δικο­νο­μία θα αφε­θεί ελεύ­θε­ρος αλλά θα παρα­μεί­νει σε κατ οίκον περιορισμό.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο