Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε κρίσιμη κατάσταση οδηγός που είχε εγκλωβιστεί στην Αττική Οδό και υπέστη έμφραγμα

Στη Μονά­δα Εμφραγ­μά­των του «Ερυ­θρού Σταυ­ρού» νοση­λεύ­ε­ται ένας 62χρονος οδη­γός που είχε εγκλω­βι­στεί χθες με το αυτο­κί­νη­τό του στην Αττι­κή Οδό.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο 62χρονος είχε εγκλω­βι­στεί, για 12 ώρες, μόλις ένα χιλιό­με­τρο μακριά από τον σταθ­μό διο­δί­ων της Παλ­λή­νης με κατεύ­θυν­ση προς Ελευ­σί­να όταν έπα­θε έμφραγμα.

Περί­που στις 10 το βρά­δυ και ενώ το ΕΚΑΒ είχε ειδο­ποι­η­θεί περί­που 3,5 ώρες νωρί­τε­ρα, ασθε­νο­φό­ρο έφτα­σε στο σημείο όπου στρα­τιώ­τες είχαν μετα­φέ­ρει, κατα­φέρ­νο­ντας να τον βγά­λουν από το όχη­μά του.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο