Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε πείσμα του υπουργείου Πολιτισμού: Πεντέμιση ώρες μουσική Τσαϊκόφσκι, Σοστακόβιτς και Προκόφιεφ (AUDIO)

Σε πεί­σμα των «απο­λί­τι­στων» του ελλη­νι­κού υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού που απο­φά­σι­σαν να επι­βάλ­λουν κυρώ­σεις στην Τέχνη, απα­γο­ρεύ­ο­ντας κάθε τι που σχε­τί­ζε­ται με τον ρωσι­κό πολι­τι­σμό, το «Ατέ­χνως» σας προτείνει:

1 ώρα και 40 λεπτά Τσαϊκόφσκι…

2 ώρες και 40 λεπτά Σοστακόβιτς…

1 ώρα και 17 λεπτά Προκόφιεφ…

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο