• [ Δικοί σου εχθροί, δικοί μου εχθροί /του σκεφτόμενου ανθρώπου είναι εχθροί]
Facebooktwitterrssyoutube

Σε περίπτωση που κάποιος χρειάζεται υπενθύμιση…

Σε περίπτωση που κάποιος χρειάζεται υπενθύμιση: οι πρόσφυγες  είναι ένα πρόσωπο, ακριβώς όπως εσείς και εγώ

Σε περίπτωση που κάποιος χρειάζεται υπενθύμιση: οι πρόσφυγες  είναι ένα πρόσωπο, ακριβώς όπως εσείς και εγώ