Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σοκ στον παγκόσμιο στίβο — Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Κέλβιν Κίπτουμ

Σοκ στον παγκό­σμιο στί­βο προ­κά­λε­σε η είδη­ση του θανά­του του Κέλ­βιν Κίπτουμ, του κατό­χου του παγκό­σμιου ρεκόρ στο μαρα­θώ­νιο, σε τρο­χαίο δυστύ­χη­μα χθες στην Κένυα μαζί με τον προ­πο­νη­τή του. Λίγους μήνες πριν από τους Ολυ­μπια­κούς αγώ­νες, ο διά­ση­μος δρο­μέ­ας, που κρα­τά­ει το παγκό­σμιο ρεκόρ μαρα­θω­νί­ου από τον Οκτώ­βριο του 2023, χάρη στο 02:00:35 που έκα­νε στον αγώ­να του Σικά­γο, άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή στο Κάπτα­γκατ, όπως και ο προ­πο­νη­τής του, Ζερ­βέ Χακι­ζι­μά­να, ο άνθρω­πος που τον ανα­κά­λυ­ψε σε νεα­ρή ηλι­κία και τον εξέ­λι­ξε σε πρωταθλητή.

Σύμ­φω­να με τις τοπι­κές αρχές, ο Κίπτουμ έχα­σε τον έλεγ­χο του αυτο­κι­νή­του του, το οποίο πρώ­τα προ­σέ­κρου­σε σε δέντρο και στη συνέ­χεια κατέ­λη­ξε σε χαντά­κι σε μία πολύ δύσκο­λη ορει­νή διαδρομή.

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο