Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σοφία Βέμπο: «Παιδιά, τιμημένα παιδιά και τα τανκς γονατίσαν…» (Για την εξέγερση του Πολυτεχνείου)

Ανέκ­δο­τη ηχο­γρά­φη­ση από εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Καλ­λι­μάρ­μα­ρο για την επά­νο­δο της Δημο­κρα­τί­ας, στις 30/9/1974, με την Σοφία Βέμπο να τρα­γου­δά­ει το «Παι­διά της Ελλά­δος παι­διά» με δια­φο­ρε­τι­κούς στί­χους, αφιε­ρω­μέ­νους στα παι­διά του Πολυ­τε­χνεί­ου. Το παρόν ντο­κου­μέ­ντο μετα­δό­θη­κε από εκπο­μπή του Σιδε­ρή Πρί­ντε­ζη στο Δεύ­τε­ρο Πρό­γραμ­μα, το 2014, και ανή­κει στο αρχείο της Ελλη­νι­κής Ραδιοφωνίας.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο