Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σποτ της ΚΝΕ: «Δεν είναι φυσικές καταστροφές, είναι κρατικές επιλογές» (VIDEO)

Σποτ της ΚΝΕ με αφορ­μή την… δια­χεί­ρι­ση της κακο­και­ρί­ας από το «επι­τε­λι­κό κρά­τος». Δεν είναι φυσι­κές κατα­στρο­φές, είναι κρα­τι­κές επιλογές!.

Ακραίος δεν είναι ο καιρός, αλλά το σύστημα του κέρδους, ο καπιταλισμός!

Θαυ­μά­στε το αστι­κό κρά­τος τους!

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο