Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σποτ της Λαϊκής Συσπείρωσης Αττικής

«Είναι η ώρα να προ­χω­ρή­σου­με μπρο­στά, με περισ­σό­τε­ρους εκλεγ­μέ­νους περι­φε­ρεια­κούς συμ­βού­λους, με πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ! Να έχου­με γερή δύνα­μη υπε­ρά­σπι­σης της ζωής μας, γερή δύνα­μη να στη­ρί­ξει τον αγώ­να μας!», τονί­ζει το προ­ε­κλο­γι­κό σποτ της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Αττι­κής, με πλά­να από περιο­δεί­ες σε χώρους δου­λειάς από τον Γιάν­νη Πρω­τού­λη, υπο­ψή­φιο περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο