Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στέκι Πολιτισμού της ΚΝΕ «Μ. Λοΐζος»: Το Σάββατο 17 Ιούνη εκδήλωση με ομιλήτρια την Αλέκα Παπαρήγα

Το Στέ­κι Πολι­τι­σμού και Νεα­νι­κής Δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ «Μ. Λοΐ­ζος», με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 60 χρό­νων από τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, διορ­γα­νώ­νει το Σάβ­βα­το 17 Ιού­νη, στις 20:00, πολι­τι­κή εκδή­λω­ση με τίτλο: «Απέ­να­ντι στο αστι­κό κρά­τος, πάντα η πραγ­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση είναι όσοι το πολε­μά­νε».

Θα μιλή­σει η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο