Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σταύρος Ξαρχάκος: Ο Γιάννης Μαρκόπουλος μας άφησε σπουδαία παρακαταθήκη και έτσι θα είναι πάντα κοντά μας

«Πικροί οι απο­χαι­ρε­τι­σμοί, ενί­ο­τε ανα­πό­φευ­κτο… Όμως, ο Γιάν­νης απλό­χε­ρα μας άφη­σε μια σπου­δαία παρα­κα­τα­θή­κη και έτσι θα είναι πάντα κοντά μας», ανα­φέ­ρει ο Σταύ­ρος Ξαρ­χά­κος στον προ­σω­πι­κό του λογα­ρια­σμό στο Facebook, για την απώ­λεια του σπου­δαί­ου Γιάν­νη Μαρκόπουλου.

«Συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νειά του», σημειώ­νει και προ­σθέ­τει ότι «δυστυ­χώς όπως και στην περί­πτω­ση του θανά­του του Βαγ­γέ­λη Παπα­θα­να­σί­ου, έτσι και τώρα που έφυ­γε από κοντά μας, “αξιώ­θη­καν” κάποια ραδιό­φω­να και μετα­δί­δουν αρκε­τά τρα­γού­δια του Γιάν­νη Μαρκόπουλου».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο