Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στα δέκα εκατοστά το χιόνι στα ορεινά της Π.Ε. Τρικάλων — Ανοικτό το οδικό δίκτυο

Ισχυ­ρή χιο­νό­πτω­ση, με το χιό­νι να έχει φτά­σει τα δέκα εκα­το­στά, σημειώ­νε­ται στα ορει­νά της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Τρι­κά­λων και σε υψό­με­τρο πάνω από 1.000 μέτρα, αν και πλη­σιά­ζει ο μήνας Μάιος.

Δεκα­πέ­ντε μηχα­νή­μα­τα της Π.Ε. Τρι­κά­λων ρίχνουν αλά­τι και καθα­ρί­ζουν το επαρ­χια­κό και εθνι­κό οδι­κό δίκτυο, το οποίο είναι ανοι­κτό χωρίς προ­βλή­μα­τα στις μετα­κι­νή­σεις, σύμ­φω­να με όσα δηλώ­νει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Τρι­κά­λων κ. Χρή­στος Μιχαλάκης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο