Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ο Ευάγγελος Αντώναρος;

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της ιστο­σε­λί­δας aftodioikisi.gr, ο πρώ­ην εκπρό­σω­πος Τύπου της κυβέρ­νη­σης Κώστα Καρα­μαν­λή, Ευάγ­γε­λος Αντώ­να­ρος, θα είναι υπο­ψή­φιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην περι­φέ­ρεια Ανα­το­λι­κής Αττι­κής στις προ­σε­χείς εκλογές.

Όπως ανα­φέ­ρει το άρθρο, η επι­λο­γή έντα­ξης του Ε. Αντώ­να­ρου στα ψηφο­δέλ­τια του ΣΥΡΙΖΑ φέρει την «υπο­γρα­φή» του Αλέ­ξη Τσίπρα.

Η επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση της υπο­ψη­φιό­τη­τας ανα­μέ­νε­ται να γίνει το επό­με­νο διά­στη­μα, σημειώ­νει η ιστοσελίδα.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο