Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην Πάτρα σήμερα ο Δ. Κουτσούμπας — Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας θα παρευ­ρε­θεί σήμε­ρα, Παρα­σκευή, στην Πάτρα. Το πρό­γραμ­μά του έχει ως εξής:

–13.00: θα συνα­ντη­θεί με τον Δήμαρ­χο Πατρέ­ων, Κώστα Πελε­τί­δη, στο Δημαρχείο

–13.30: θα συνα­ντη­θεί με τον πρό­ε­δρο του Εργα­τι­κού Κέντρου Πάτρας, Δημή­τρη Μαρ­μού­τα, στο ΕΚ Πάτρας

–19.00: θα μιλή­σει σε μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στο γήπε­δο της ΕΑΠ.

–21.00: θα παρευ­ρε­θεί στην συνε­στί­α­ση της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Αχα­ΐ­ας, στο κέντρο “ΈΠΑΚΡΟΝ” στο Μιντιλόγλι.(Κορτέσης)

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο