Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην πορεία του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Χέρι με χέρι
το ηλι­κιω­μέ­νο ζευγάρι
στην πορεία του Πολυτεχνείου,
στην πορεία της ζωής.

Για­τί η εξέγερση
είναι το ανώ­τα­το στάδιο
του έρωτα
και αυτό το ζευγάρι
είναι οι προ­φή­τες της.

Ειρη­ναί­ος Μαράκης
17/11/2021

Φωτο­γρα­φία: Δια­μά­ντω Κατάκη
(Από τη μαζι­κή πορεία στα Χανιά για τα 48 χρό­νια από την εξέ­γερ­ση του Πολυτεχνείου.
Ενέ­πνευ­σε την παρού­σα ποι­η­τι­κή εργασία)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο