Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ ελπίζει ότι θα είναι αλλιώς… — Με προβάδισμα ραντεβού στην Πόλη για τον Ολυμπιακό

Ακέ­ραιες ελπί­δες για πρό­κρι­ση στην ημι­τε­λι­κή φάση του UEFA Europa Conference League δια­τή­ρη­σε ο ΠΑΟΚ, παρά την ήττα του με 1–0 από την Κλαμπ Μπριζ στο «Γιαν Μπρεϊ­ντέλ Στά­ντιον», στο πρώ­το ματς ανά­με­σα στις δυο ομάδες.

Σημα­ντι­κό­τα­το μερί­διο σε αυτό φέρει ο Ντο­μι­νίκ Κοτάρ­σκι που απέ­κρου­σε το πέναλ­τι του Ιγκόρ Τιά­γκο στο 78ο ενώ πραγ­μα­το­ποί­η­σε κι άλλες καί­ριες επεμ­βά­σεις. Ο Κρο­ά­της τερ­μα­το­φύ­λα­κας νική­θη­κε μόνο από το πλα­σέ του Ούγκο Φέτλε­σεν στο 6ο μόλις λεπτό, με τους Θεσ­σα­λο­νι­κείς να μη βρί­σκουν λύσεις μπροστά.

Οι «ασπρό­μαυ­ροι», πάντως, απεί­λη­σαν πρώ­τοι, μόλις στο 2ο λεπτό, αλλά η κεφα­λιά του Μπουά­να Άλι Σαμά­τα μετά το φάουλ του Τάι­σον δε βρή­κε στό­χο. Ωστό­σο, με τη συμπλή­ρω­ση έξι λεπτών, οι Βέλ­γοι άνοι­ξαν το σκορ. Μια έξο­χη ομα­δι­κή προ­σπά­θεια, κατέ­λη­ξε στην πάσα του Φεράν Ζουτ­γκλά προς τον Φέτλε­σεν που με πλα­σέ από το ύψος του πέναλ­τι έκα­νε το 1–0. Θέλο­ντας να εκμε­ταλ­λευ­τούν το momentum, οι γηπε­δού­χοι πίε­σαν και στο 10’ για χιλιο­στά ο Ιγκόρ Τιά­γκο δεν πρό­λα­βε να κάνει την προ­βο­λή προ κενής εστίας.

Το υπό­λοι­πο του πρώ­του μέρους ήταν ένα ρεσι­τάλ λαθών και φάουλ από τις δυο ομά­δες που δεν μπό­ρε­σαν να φτά­σουν απει­λη­τι­κά μπρο­στά στις δυο εστί­ες. Πιο σημα­ντι­κή στιγ­μή ήταν το χτύ­πη­μα εκτός φάσης του — μοι­ραί­ου για την Κλαμπ Μπριζ — Τιά­γκο στον Κων­στα­ντί­νο Κου­λιε­ρά­κη, με τον 22χρονο Βρα­ζι­λιά­νο να συμπλη­ρώ­νει κάρ­τες και να χάνει τον επα­να­λη­πτι­κό στη Θεσσαλονίκη.

Στο ξεκί­νη­μα του δευ­τέ­ρου ημι­χρό­νου, φάνη­κε οι δυο ομά­δες να βρί­σκουν περισ­σό­τε­ρους κενούς χώρους. Ούτε, όμως, το γύρι­σμα του Αντρί­για Ζίβ­κο­βιτς ήταν το καλύ­τε­ρο δυνα­τό στο 51’, ούτε το πλα­σέ με το εξω­τε­ρι­κό του δεξιού ποδιού του Μίχαλ Σκό­ρας βρή­κε στό­χο στο επό­με­νο λεπτό. Στο 57’, έπει­τα από ανα­στά­τω­ση στην άμυ­να του ΠΑΟΚ, ο Κοτάρ­σκι πραγ­μα­το­ποί­η­σε σωτή­ρια επέμ­βα­ση χαμη­λά στο κοντι­νό πλα­σέ του Ζουτγκλά.

Η Κλαμπ Μπριζ ανέ­βα­σε ρυθ­μό, με τον Σκό­ρας στο 64’ να κάνει εξαι­ρε­τι­κή ενέρ­γεια εντός περιο­χής και τον Αμπ­ντούλ Ραχ­μάν Μπά­μπα να διώ­χνει την τελευ­ταία στιγ­μή πριν η μπά­λα περά­σει τη γραμ­μή. Ο Νίκι Χέιεν πέρα­σε στο ματς τον Αντό­νιο Νού­σα, με τον 18χρονο εξτρέμ να δημιουρ­γεί ρήγ­μα­τα στη δεξιά πλευ­ρά του ΠΑΟΚ. Από ένα τέτοιο, στο 76’, ο Ράφα­ελ Ονιε­ντί­κα πρό­λα­βε να «τσι­μπή­σει» την μπά­λα προ του Κοτάρ­σκι που τον ανέτρεψε.

Ο Κρο­ά­της τερ­μα­το­φύ­λα­κας, όμως, απέ­κρου­σε με τα πόδια την εκτέ­λε­ση του Τιά­γκο κρα­τώ­ντας το 1–0. Ακό­μη ένα θετι­κό στοι­χείο για τον ΠΑΟΚ λίγο πριν το φινά­λε, οι κίτρι­νες που αντί­κρι­σαν οι Μαξίμ ντε Κάι­περ και Μπρά­ντον Μέχε­λε που, επί­σης, συμπλή­ρω­σαν κάρ­τες. Η ομά­δα του Ραζ­βάν Λου­τσέ­σκου δε δημιούρ­γη­σε κάποια κλα­σι­κή ευκαι­ρία, ωστό­σο το όνει­ρο για συμ­με­το­χή στην τετρά­δα είναι ζωντανό.

Η ρεβάνς είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για την Πέμ­πτη 18/4 στο γήπε­δο της Τού­μπας (22:00). Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως όποια από τις δυο ομά­δες πάρει την πρό­κρι­ση, θα αντι­με­τω­πί­σει στα ημι­τε­λι­κά το νικη­τή του ζευ­γα­ριού Βικτό­ρια Πλζεν — Φιο­ρε­ντί­να που ανα­δεί­χθη­καν ισό­πα­λες δίχως τέρ­μα­τα νωρί­τε­ρα στην Τσεχία.

Διαι­τη­τής: Ντά­νιελ Ζίμπερτ (Γερ­μα­νία)

Κίτρι­νες: Τιά­γκο, Ντε Κάι­περ, Μέχε­λε, Σκό­ρας — Σαμά­τα, Τόμας.

Οι συν­θέ­σεις των δύο ομάδων:

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ (Νίκι Χέιεν): Γιά­κερς, Σπί­λερς (55’ Ορντό­νεζ), Μέχε­λε, Ντε Κάι­περ, Σαμπέ, Ονιε­ντί­κα, Φάνα­κεν, Φέτλε­σεν (73’ Μπα­λά­ντα), Σκό­ρας, Τιά­γκο, Ζουτ­γκλά (73’ Νούσα).

ΠΑΟΚ (Ραζ­βάν Λου­τσέ­σκου): Κοτάρ­σκι, Βιεϊ­ρί­νια (81’ Ότο), Κεν­τζιό­ρα, Κου­λιε­ρά­κης, Μπά­μπα, Μεϊ­τέ, Οζντό­εφ (72’ Σβαμπ), Τάι­σον, Κων­στα­ντέ­λιας (62’ Ντε­σπό­ντοφ), Α. Ζίβ­κο­βιτς, Σαμά­τα (73’ Τόμας).

«Κόκκινο» προβάδισμα και ραντεβού στην Πόλη

Ο Ολυ­μπια­κός νίκη­σε την Φενέρ­μπα­χτσε με 3–2 στο «Γ. Καραϊ­σκά­κης» στον πρώ­το μετα­ξύ τους αγώ­να για την προη­μι­τε­λι­κή φάση του Conference League και από­κτη­σε ένα μικρό πλε­ο­νέ­κτη­μα ενό­ψει της ρεβάνς στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, την ερχό­με­νη Πέμ­πτη (18/4, 22:00).

Ωστό­σο, οι «ερυ­θρό­λευ­κοι» έχα­σαν από­ψε την πολύ μεγά­λη ευκαι­ρία για να θέσουν βάσεις της πρό­κρι­σης από το πρώ­το κιό­λας παι­χνί­δι καθώς προη­γή­θη­καν με 3–0 έχο­ντας καθη­λώ­σει την αντί­πα­λό τους, αλλά ένα ανε­ξή­γη­το πέναλ­τι του Ρέτσου ξανά­βα­λε την τουρ­κι­κή ομά­δα στο παι­χνί­δι και δυσκό­λε­ψε τη ρεβάνς.

Η επι­λο­γή του Μεντι­λί­μπαρ να ξεκι­νή­σει σε σχη­μα­τι­σμό 4–4‑1–1 σήμα­νε την «θυσία» του Αντρέ Όρτα από την ενδε­κά­δα, αφού τους κεντρι­κούς μέσους Έσε, Τσι­κί­νιο πλαι­σί­ω­σαν οι Φορ­τού­νης και Μασού­ρας που τοπο­θε­τή­θη­καν στα άκρα, με τον Γιό­βε­τιτς να κινεί­ται πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Ο Ολυ­μπια­κός μπή­κε επι­φυ­λα­κτι­κά στο παι­χνί­δι και η Φενέρ έκα­νε αισθη­τή την παρου­σία της στο 4ο λεπτό, σε φάση που ξεκί­νη­σε από φάουλ στον Μασού­ρα το οποίο δεν κατα­λο­γί­στη­κε. Ο Τάντιτς βρή­κε τον Τζέ­κο εκτός περιο­χής, εκεί­νος σού­τα­ρε εν κινή­σει αλλά ο Κάρ­μο «μπλό­κα­ρε» την προ­σπά­θεια παρα­χω­ρώ­ντας κόρνερ.

Στο επό­με­νο λεπτό ένα συρ­τό σουτ του Βόσ­νιου μπλό­κα­ρε στα­θε­ρά ο Τζο­λά­κης και με την πάρο­δο του χρό­νου η πίε­ση της τουρ­κι­κής ομά­δας άρχι­σε να φθί­νει, καθώς οι γηπε­δού­χοι ξεκί­νη­σαν να πιέ­ζουν ψηλά. Μια πίε­ση που έφε­ρε άμε­σο απο­τέ­λε­σμα στο 8ο λεπτό, όταν ο Μασού­ρας πρέ­σα­ρε τον Σογιουν­τσού και τον ανά­γκα­σε σε τυφλή απο­μά­κρυν­ση από την οποία επω­φε­λή­θη­κε ο Φορ­τού­νης και με συρ­τό σουτ έξω από την περιο­χή νίκη­σε τον Λιβά­κο­βιτς για το 1–0.

Με τον Ολυ­μπια­κό να ελέγ­χει τον ρυθ­μό στη συνέ­χεια, οι «ερυ­θρό­λευ­κοι» έφτα­σαν κοντά σε δεύ­τε­ρο γκολ με την κεφα­λιά-δυνα­μί­τη του Κάρ­μο στο 27΄, που απέ­κρου­σε με υπε­ρέ­ντα­ση σε κόρ­νερ ο Κρο­ά­της τερματοφύλακας.

Στο 32΄ το «Γ. Καραϊ­σκά­κης» σηκώ­θη­κε ξανά όρθιο για να πανη­γυ­ρί­σει το 2–0, προ­ϊ­όν εξαι­ρε­τι­κής συνερ­γα­σί­ας των γηπε­δού­χων: ο Ελ Καα­μπί βρή­κε με το κεφά­λι τον Γιό­βε­τιτς, εκεί­νος άνοι­ξε στον Φορ­τού­νη, αυτός συνέ­κλι­νε και με έξο­χη κάθε­τη ξανα­βρή­κε τον Γιό­βε­τιτς, που εκτέ­λε­σε για το 2–0.

Απέ­να­ντι σε έναν αντί­πα­λο που κυριαρ­χού­σε, η Φενέρ­μπα­χτσε ξανα­φά­νη­κε στο παι­χνί­δι στο 45΄+4, όταν Τζο­λά­κης απέ­κρου­σε εντυ­πω­σια­κά με το ένα χέρι σουτ του Κρού­νιτς. Με ευκαι­ρία για τον Ολυ­μπια­κό ξεκί­νη­σε και το δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο, όταν ο Μασού­ρας στο 46΄ προ­σπά­θη­σε να αιφ­νι­διά­σει τον Λιβά­κο­βιτς που απέ­κρου­σε. Πέντε λεπτά αργό­τε­ρα η ομά­δα του Μεντι­λί­μπαρ είχε τη μεγά­λη στιγ­μή για το 3–0, αλλά ο τερ­μα­το­φύ­λα­κας των Τούρ­κων απέ­κρου­σε με το πόδι το πλα­σέ του Ελ Κααμπί.

Ο Λιβά­κο­βιτς δεν ήταν όμως… χτα­πό­δι να είναι παντού και στο 57΄ δεν κατά­φε­ρε να κάνει απο­λύ­τως τίπο­τα στην έξο­χη εκτέ­λε­ση με δια­γώ­νιο σουτ του Τσι­κί­νιο που έγρα­ψε το 3–0, ύστε­ρα από νέο θαυ­μά­σιο πρέ­σινγκ του Έσε αυτή τη φορά.

Ο κόσμος του Ολυ­μπια­κού, που είχε δημιουρ­γή­σει φαντα­στι­κή ατμό­σφαι­ρα πριν την έναρ­ξη ακό­μα, είχε μπει για τα καλά στο παι­χνί­δι και έσπρω­χνε τους «ερυ­θρό­λευ­κους», που περιέρ­γως αντί να συνε­χί­σουν με τον ίδιο τρό­πο φάνη­κε σαν να προ­σπα­θούν να δια­χει­ρι­στούν το σκορ, έδω­σαν μέτρα στη Φενέρ και χρειά­στη­κε η επέμ­βα­ση του Τζο­λά­κη στο 61΄ και στο 63΄, στο σουτ του Οσά­γι και την κεφα­λιά του Σιμάν­σκι αντίστοιχα.

Κι ενώ ο Μεντι­λί­μπαρ φώνα­ζε από τον πάγκο στους παί­κτες του να μην γυρί­ζουν πίσω, ο Ρέτσος έκα­νε ένα αδια­νό­η­το πέναλ­τι στον Οσά­γι-Σάμου­ελ που σχε­δόν είχε βγει από το γήπε­δο έχο­ντας κάνει ένα ακίν­δυ­νο γύρι­σμα της μπά­λας. Πραγ­μα­τι­κά αξιο­ση­μεί­ω­το αυτό που συμ­βαί­νει με τον Έλλη­να αμυ­ντι­κό και την ευκο­λία με την οποία υπο­πί­πτει σε πέναλτι.

Ο Τάντιτς νίκη­σε από τα 11 βήμα­τα τον Τζο­λά­κη μειώ­νο­ντας σε 3–1 στο 68΄, ενώ σαν να μην έφτα­νε αυτό ο Ρέτσος είδε κίτρι­νη και χάνει τη ρεβάνς. Κι επει­δή ενός κακού μύρια έπο­νται, ο Καχ­βε­τσί μεί­ω­σε κι άλλο σκο­ρά­ρο­ντας εξ επα­φής το 3–2 στο 74΄ και ξανα­βά­ζο­ντας τους Τούρ­κους στο παι­χνί­δι της πρόκρισης.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σάντρο Σέρερ (Ελβε­τία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρέτσος, Μασού­ρας — Καχ­βε­τσί, Φρεντ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντι­λί­μπαρ): Τζο­λά­κης, Ροντι­νέι, Ρέτσος, Κάρ­μο, Ορτέ­γκα, Έσε, Τσι­κί­νιο (84΄ Ιμπό­ρα), Μασού­ρας (87΄ Κίνι), Γιό­βε­τιτς (82΄ Όρτα), Φορ­τού­νης, Ελ Καα­μπί (87΄ Ελ Αραμπί)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Ισμα­ήλ Καρ­τάλ): Λιβά­κο­βιτς, Οσά­γι-Σάμου­ελ, Σογιουν­τσού, Μπε­κάο (84΄ Μπο­νού­τσι), Ουστερ­βέλ­ντε (45΄ Καντί­ο­γλου), Ζάιτς (62΄ Φρεντ), Κρού­νιτς (62΄ Γιουκ­σέκ), Σιμάν­σκι, Καχ­βε­τσί, Τάντιτς, Τζέκο

Πηγή: ΑΠΕ

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο