Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις καθαρίστριες του ΟΑΚΑ θα δώσει τη φετινή αμοιβή του ο μπασκετμπολίστας Νίκος Παππάς

Στις καθα­ρί­στριες του ΟΑΚΑ θα δώσει ‑σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες- τη φετι­νή του αμοι­βή από τον Πανα­θη­ναϊ­κό, ο μπα­σκε­τμπο­λί­στας Νίκος Παππάς. 

Όπως μετέ­δω­σε ο δημο­σιο­γρά­φος Βασί­λης Παπα­θε­ο­δώ­ρου, κατά την υπο­γρα­φή του ο αθλη­τής «ανέ­λα­βε μία δέσμευ­ση» και ειδι­κό­τε­ρα «τη φετι­νή αμοι­βή που θα λάβει από τον Πανα­θη­ναϊ­κό θα την δώσει στις καθα­ρί­στριες του Ολυ­μπια­κού Στα­δί­ου. Θα τα δώσει τώρα τα Χρι­στού­γεν­να, σαν ένα προ­σω­πι­κό δώρο στις καθα­ρί­στριες του γηπέδου».

Σημειώ­νε­ται πως στο παρελ­θόν ο Νίκος Παπ­πάς, έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει διά­φο­ρες πρω­το­βου­λί­ες αλλη­λεγ­γύ­ης, όπως την κατα­σκευή γηπέ­δου στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, ανα­λαμ­βά­νο­ντας πλή­ρως όλα τα έξοδα.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο