Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών αφιέρωσε ο Πομάσκι το χρυσό μετάλλιο του Μ. Τεντόγλου

Με αφορ­μή την νέα πρω­τιά του Μίλ­του Τεντό­γλου στο παγκό­σμιο κλει­στού στί­βου ο προ­πο­νη­τής του Γ. Πομά­σκι σημειώ­νει σε ανάρ­τη­ση του στο Instagram:

«Σε ευχα­ρι­στώ Μίλ­το Τεντό­γλου. Ευχα­ρι­στώ και τις ομά­δες που μας υπο­στη­ρί­ζουν. Η οικο­γέ­νεια του στί­βου χαμο­γε­λά­ει με το χρυ­σό μετάλ­λιο. Υπάρ­χουν όμως οικο­γέ­νειες που κλαί­νε για τα παι­διά τους που έχα­σαν στα Τέμπη. Το αφιε­ρώ­νω».

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο