Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο νοσοκομείο με covid ο Διονύσης Σαββόπουλος – Κρίσιμη η κατάστασή του

Στο Nοσο­κο­μείο «Μητέ­ρα» νοση­λεύ­ε­ται με Covid ο γνω­στός τρα­γου­δο­ποιός Διο­νύ­σης Σαββόπουλος.

Ο γνω­στός συν­θέ­της φέρε­ται πως μολύν­θη­κε από τον κορω­νο­ϊό για τρί­τη φορά, στην Κύπρο, όταν στις αρχές Απρι­λί­ου βρέ­θη­κε εκεί για δύο συναυ­λί­ες αφιε­ρω­μέ­νες στον Μάνο Χατζιδάκι.

Σύμ­φω­να με την ΕΡΤ μάλι­στα, η κατά­στα­ση της υγεί­ας του είναι σοβα­ρή, χωρίς ωστό­σο ο 79χρονος καλ­λι­τέ­χνης να έχει διασωληνωθεί.

ΥΓ: Νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση από την ΈΡΤ

Βελ­τιω­μέ­νη είναι η κατά­στα­ση της υγεί­ας του ο γνω­στός τρα­γου­δο­ποιός Διο­νύ­σης Σαβ­βό­που­λος, ο οποί­ος νόση­σε από κορο­νο­ϊό. Για προ­λη­πτι­κούς λόγους μετα­φέρ­θη­κε σε νοσο­κο­μείο και σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της ΕΡΤ ο 79χρονος καλ­λι­τέ­χνης ανα­μέ­νε­ται να λάβει εξιτήριο.

 

Πηγή: ertnews.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο