Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγκέντρωση του ΚΚΕ στη Ν. Μάκρη για τις πυρκαγιές

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει συγκέ­ντρω­ση, τη Δευ­τέ­ρα 27 Αυγού­στου, στις 8μμ, στην πλα­τεία της Ν. Μάκρης, με θέμα “Οι θέσεις του ΚΚΕ για τα μέτρα ουσια­στι­κής απο­κα­τά­στα­σης από τις συνέ­πειες των πυρ­κα­γιών και προ­στα­σί­ας της ζωής του λαού”.

Τις θέσεις της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ θα παρου­σιά­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

 

Θα ακο­λου­θή­σουν παρεμ­βά­σεις ειδι­κών και κατοί­κων της περιοχής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο