Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγχαρητήρια από Χρυσή Αυγή στην κερκίδα του ΑΠΟΕΛ στον «αγώνα με την ομάδα των κομμουνιστών της Κύπρου»

Το νεο­να­ζι­στι­κό κόμ­μα της «Χρυ­σής Αυγής», που δικα­ζε­ται για εγκλη­μα­τι­κές ενερ­γειες στην Ελλά­δα εκφρά­ζει συγ­χα­ρη­τή­ρια της, στους οπα­δούς του Απο­έλ για το «πανό με με εθνι­κό περιεχόμενο.

Οπως παρου­σιά­ζε­ται και στην ανα­κοί­νω­ση του ανήρ­τη­σαν στην σελί­δα τους :  «ξανά οι πάντα πρω­το­πό­ροι οπα­δοί του ιστο­ρι­κού ΑΠΟΕΛ, στον αγώ­να με την ομά­δα των κομ­μου­νι­στών της Κύπρου».

Σε ανάρ­τη­ση φιλο­ξε­νεί­ται στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα της «ΧΑ», τα «αδέλ­φια, οι οπα­δοί του Απο­έλ» απο­σπούν «εύγε» για την «πίστη και την αφο­σί­ω­σή τους στα εθνι­κά ιδε­ώ­δη και στην εθνι­κή υπό­θε­ση για Λευ­τε­ριά – Ένωση!»

Πηγή: dialogos.com.cy

Αυτοί είναι οι 24 (ταυ­το­ποι­η­μέ­νοι) νεκροί του Πολυτεχνείου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο