Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγχαρητήρια Κουτσούμπα στον Τεντόγλου για την κατάκτηση του χρυσού

Συγ­χα­ρη­τή­ρια του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στον Μίλ­το Τεντό­γλου για την κατά­κτη­ση του χρυ­σού μεταλ­λί­ου. Συγκε­κρι­μέ­να, αναφέρει:

«Συγ­χα­ρη­τή­ρια στον Μίλ­το για την κατά­κτη­ση του χρυ­σού μεταλ­λί­ου στο παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα στί­βου στη Γλα­σκώ­βη. Αν και δεν το χάρη­κε, όπως είπε στις δηλώ­σεις του, εμείς όλοι το χαρή­κα­με για­τί δεν είναι μόνο η επί­δο­ση σε μια διορ­γά­νω­ση σημα­ντι­κή, αλλά συνο­λι­κά η στά­ση και η προ­σπά­θεια ενός αθλη­τή, που βρί­σκε­ται για άλλη μια φορά στην κορυ­φή του κόσμου και γεμά­τος ταπει­νό­τη­τα συνε­χί­ζει το ταξί­δι του με ορί­ζο­ντα τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες το καλο­καί­ρι στο Παρίσι.

Να ‘χει καλή υγεία και, μαζί με τον Γιώρ­γο Πομά­σκι, μια καλή προ­ε­τοι­μα­σία μέχρι τότε».

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο