Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ” Αναβάλλεται η εκδήλωση της Δευτέρας 6 Μάρτη

Στην ανα­βο­λή της προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης, για τη Δευ­τέ­ρα 6 Μάρ­τη, εκδή­λω­σης με θέμα «30 χρό­νια Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση των μονο­πω­λί­ων, η σύμπλευ­ση ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο και οι θέσεις του ΚΚΕ» προ­χω­ρά η «Σύγ­χρο­νη Επο­χή». Η νέα μέρα και ώρα της εκδή­λω­σης θα ανα­κοι­νω­θεί τις επό­με­νες μέρες.

Παράλ­λη­λα καλεί όλους και όλες τη Δευ­τέ­ρα 6 Μάρ­τη, στις 7 μ.μ. στην πλα­τεία Τερ­ζά­κη στου Ζωγρά­φου, στην κινη­το­ποί­η­ση για το έγκλη­μα στα Τέμπη και στις ανά­λο­γες κινη­το­ποι­ή­σεις, δια­δη­λώ­σεις, πικε­το­φο­ρί­ες που εξε­λίσ­σο­νται και θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν αυτές τις μέρες σε όλη την Αττική.

Επί­σης, απευ­θύ­νει κάλε­σμα συμ­με­το­χής στη συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας της ΚΝΕ, το Σάβ­βα­το 4 Μάρ­τη, στις 7.30 μ.μ. στη Βου­λή αλλά και στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση των σιδη­ρο­δρο­μι­κών, την Κυρια­κή 5 Μάρ­τη, στις 11 π.μ., στο Σύνταγμα.

Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο