Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συζήτηση με το Νίκο Μπογιόπουλο για το ποδόσφαιρο

Στην εκπο­μπή ΑΤΕΧΝΩΣ, στην ΕΡΤOPEN μιλή­σα­με με τον Νίκο Μπο­γιό­που­λο με αφορ­μή την επα­νέκ­δο­ση του βιβλί­ου «Μια θρη­σκεία χωρίς απί­στους: Ποδό­σφαι­ρο» από τις εκδό­σεις ΚΨΜ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο