Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συλληπητήρια ΚΚΕ για τον θάνατο του Χρήστου Τρικαλινού

Σε ηλι­κία 77 ετών έφυ­γε από τη ζωή ο καθη­γη­τής Φυσι­κής και στέ­λε­χος του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλμυ­ρό Βόλου, Χρή­στος Τρικαλινός.

Αντι­με­τώ­πι­ζε προ­βλή­μα­τα υγεί­ας και εκτι­μά­ται ότι ο θάνα­τός του οφεί­λε­ται σε παθο­λο­γι­κά αίτια.

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει ότι «για τον θάνα­το του Χρή­στου Τρι­κα­λι­νού, ομό­τι­μου καθη­γη­τή και συγ­γρα­φέα, γιου των στε­λε­χών του ΚΚΕ, Γιώρ­γη και Γιάν­νας Τρι­κα­λι­νού, το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ρια του στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο