Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΚΚΕ για τον θάνατο του Ηλία Νικολακόπουλου

Για τον αιφ­νί­διο θάνα­το του Ηλία Νικο­λα­κό­που­λου, καθη­γη­τή του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, πολι­τι­κού επι­στή­μο­να και ανα­λυ­τή, το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του.

Έφυ­γε ξαφ­νι­κά από τη ζωή ο Ηλί­ας Νικολακόπουλος

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο