Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συναυλία για τον ΣΤΑΥΡΟ ΞΑΡΧΑΚΟ: Γ. Νταλάρας: Αξίζουν έπαινοι στο ΚΚΕ για την πρωτοβουλία να τιμήσει τον Σταύρο Ξαρχάκο

Αξί­ζουν έπαι­νοι στο ΚΚΕ για την πρω­το­βου­λία να τιμή­σει τον Σταύ­ρο Ξαρ­χά­κο δηλώ­νει ο τρα­γου­δι­στής Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας για τη συναυ­λία που διορ­γα­νώ­νει το Σάβ­βα­το 14 Γενά­ρη, στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας (ΣΕΦ), στις 7.30 μ.μ.

Η δήλω­ση του Γιώρ­γου Νταλάρα:

«Μια συναυ­λία αφιέ­ρω­μα με τα μεγά­λα τρα­γού­δια του Σταύ­ρου Ξαρ­χά­κου είναι πάντα δώρο για τους ακρο­α­τές και τιμή για όλους εμάς, τους μου­σι­κούς και τραγουδιστές.

Αξί­ζουν έπαι­νοι στο ΚΚΕ για την πρω­το­βου­λία να τιμή­σει τον Σταύ­ρο Ξαρ­χά­κο, αυτόν τον μεγά­λο δημιουρ­γό που συνέ­δε­σε τα τρα­γού­δια του με την ιστο­ρία της σύγ­χρο­νης Ελλάδας.

Συμ­με­τέ­χω με αγά­πη κι ευγνωμοσύνη!»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο