Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 45χρονος φερόμενος ως βιαστής του Π. Φαλήρου

Στον εισαγ­γε­λέα οδη­γή­θη­κε το από­γευ­μα της Τρί­της 0 45χρονος που συνε­λή­φθη κατη­γο­ρού­με­νος για τον βια­σμό 34χρονης στο Παλαιό Φάλη­ρο και από­πει­ρα βια­σμού σε βάρος άλλης γυναί­κας, λίγο νωρί­τε­ρα, στην ίδια περιοχή.

Όπως απο­κά­λυ­ψε ο αστυ­νο­μι­κός συντά­κτης των εφη­με­ρί­δων «Τα Νέα» και «Το Βήμα» Βασί­λης Λαμπρό­που­λος, ο βια­στής με το τατουάζ υπο­στή­ρι­ξε ότι είχε κάνει χρή­ση κοκα­ΐ­νης πριν τον βια­σμό της 34χρονης και την από­πει­ρα βια­σμού ενα­ντί­ον μιας 24χρονης κοπέλας.

Σύμ­φω­να με τους ισχυ­ρι­σμούς του, είχε νωρί­τε­ρα προ­μη­θευ­τεί τα ναρ­κω­τι­κά από την πλα­τεία Βάθη.

Τον φερό­με­νο ως βια­στή με το τατουάζ συνέ­λα­βαν οι αλβα­νι­κές Αρχές και τον παρέ­δω­σαν στην Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, στις 02:30 τα ξημε­ρώ­μα­τα, στην Κακα­βιά. Σημειώ­νε­ται, ότι οι ελλη­νι­κές Αρχές είχαν ενη­με­ρώ­σει ότι βρί­σκε­ται στην Αλβα­νία και είχαν ζητή­σει τη συνερ­γα­σία της γει­το­νι­κής χώρας.

Σε βάρος του 45χρονου έχει σχη­μα­τι­στεί δικο­γρα­φία για βια­σμό τετε­λε­σμέ­νο και σε από­πει­ρα, με χρή­ση βίας, απει­λή όπλου και αρπαγή.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο