Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη στο Λονδίνο ο Τζούλιαν Ασάνζ

Ο ιδρυ­τής της WikiLeaks συνε­λή­φθη από την βρε­τα­νι­κή αστυ­νο­μία, η οποία εκλή­θη στους χώρους της πρε­σβεί­ας του Ιση­με­ρι­νού, όπου ο Τζού­λιαν Ασάνζ είχε κατα­φύ­γει από το 2012. 

«Ο Τζού­λιαν Ασάνζ, 47 ετών, συνε­λή­φθη σήμε­ρα Πέμ­πτη 11 Απρι­λί­ου, από αστυ­νο­μι­κούς της Μητρο­πο­λι­τι­κής Αστυ­νο­μί­ας στην Πρε­σβεία του Ιση­με­ρι­νού», ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση της αστυνομίας.

Η βρε­τα­νι­κή αστυ­νο­μία διευ­κρί­νι­σε ότι «εκλή­θη στο εσω­τε­ρι­κό της πρε­σβεί­ας από τον πρε­σβευ­τή, αφού η κυβέρ­νη­ση του Ιση­με­ρι­νού αφαί­ρε­σε το άσυ­λο» που είχε χορη­γή­σει στον Τζού­λιαν Ασάνζ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο