Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ: Ολονύχτιοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Ράφα — Δεκάδες νεκροί (VIDEO-ΦΩΤΟ)

Με ολο­νύ­χτιους βομ­βαρ­δι­σμούς στη Ράφα, το τελευ­ταίο κατα­φύ­γιο εκα­τομ­μυ­ρί­ων εκτο­πι­σμέ­νων Παλαι­στι­νί­ων, το κρά­τος-δολο­φό­νος του Ισρα­ήλ συνε­χί­ζει τα εγκλή­μα­τα κατά του Παλαι­στι­νια­κού λαού.

Τουλά­χι­στον 12 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν σε τρία ξεχω­ρι­στά χτυ­πή­μα­τα στη Ράφα, καθώς ο ισραη­λι­νός στρα­τός εντεί­νει τις επι­θέ­σεις του στην πόλη στη νότια Γάζα, που απο­τε­λεί και συνο­ρια­κό πέρα­σμα με την Αίγυπτο.

Η Χαμάς απο­δέ­χε­ται την πρό­τα­ση κατά­παυ­σης του πυρός – Περί­ερ­γη αντί­δρα­ση από το Ισρα­ήλ, τι διαρρέει

Το Wafa ανα­φέ­ρει επί­σης ότι τρία άτο­μα σκο­τώ­θη­καν σε ισραη­λι­νή αερο­πο­ρι­κή επί­θε­ση σε σπί­τι στη συνοι­κία al-Sabra νότια της πόλης της Γάζας, ενώ ένα άλλο άτο­μο σκο­τώ­θη­κε όταν μια ισραη­λι­νή βόμ­βα έπλη­ξε ένα σπί­τι στον προ­σφυ­γι­κό καταυ­λι­σμό Shati δυτι­κά της πόλης της Γάζας.

Από την πλευ­ρά του, ο ισραη­λι­νός στρα­τός είπε ότι δύο στρα­τιώ­τες του σκο­τώ­θη­καν, ανε­βά­ζο­ντας τον αριθ­μό των απω­λειών του ισραη­λι­νού στρα­τού σε 268.

Ξεκί­νη­σε το εφιαλ­τι­κό σενά­ριο… Το Ισρα­ήλ πλήτ­τει τη Ράφα και οι «σύμ­μα­χοί» του καλούν σε… αυτοσυγκράτηση!

Η κλι­μά­κω­ση της ισραη­λι­νής επι­θε­τι­κό­τη­τας κατα­γρά­φε­ται λίγο μετά την απόρ­ρι­ψη από το Ισρα­ήλ της πρό­τα­σης Αιγύ­πτου-Κατάρ για την κατά­παυ­ση του πυρός στη Γάζα.

Δεί­τε το πλή­ρες ρεπορ­τάζ λεπτό προς λεπτό του aljazeera

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο