Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνταγή για σπληνάντερο (για τους μερακλήδες… )

Συντα­γή για σπλη­νά­ντε­ρο στο ταψί (για τους μερα­κλή­δες… ). Από τα δημο­φι­λή εδέ­σμα­τα της παρα­δο­σια­κής μας μαγει­ρι­κής που όμως σιγά σιγά φθί­νει. Ολο και λιγό­τε­ροι το ανα­ζη­τούν πλέ­ον, μα όσοι ξέρουν… ανα­ζη­τούν τη νοστι­μιά του.

(Έχει ήδη σημειω­θεί μεί­ω­ση της κατα­νά­λω­σης φαγη­τών που περιέ­χουν εντό­σθια στη χώρα μας, παρ’ ότι τα φαγη­τά αυτά απο­τε­λούν μέρος της παρα­δο­σια­κής ελλη­νι­κής κουζίνας)

Εμείς επι­λέ­ξα­με μια αυθε­ντι­κή συντα­γή του Νίκου Τσελεμεντέ:

Υλικά

• σπλή­νες αρνίσιες

• καρ­διές αρνίσιες

• γλυ­κά­δια αρνίσια

• κομ­μα­τά­κια από τη μπό­λια (το περι­τό­ναιο) του αρνιού,

• αλά­τι, πιπέρι

Εκτέλεση

Γυρί­ζου­με το παχύ έντε­ρο (το μέσα — έξω) και το πλέ­νου­με πάρα πολύ καλά σε μπό­λι­κο χλια­ρό νερό όπου έχου­με προ­σθέ­σει λίγο αλά­τι και λίγο ξίδι. Το ξεπλέ­νου­με με πολ­λά νερά, το ξανα­γυ­ρί­ζου­με από την καλή, το ξανα­πλέ­νου­με κι αφή­νου­με να στραγγίσει.

Πλέ­νου­με καλά τις σπλή­νες , τις καρ­διές, τα γλυ­κά­δια και κομ­μα­τά­κια της μπό­λιας, τα κόβου­με όλο σε κομ­μά­τια και τ’ αλατοπιπερώνουμε.

Γεμί­ζου­με το έντε­ρο, τοπο­θε­τώ­ντας στη σει­ρά: 2 κομ­μά­τια σπλή­να, 1 κομ­μά­τι καρ­διά, 1 κομ­μά­τι μπό­λια, γλυ­κά­δια, και συνε­χί­ζου­με με την ίδια σει­ρά ώσπου ν απο­γε­μί­σου­με όλο το έντερο.

Δένου­με καλά τις δύο άκρες γεμι­σμέ­νου εντέ­ρου, το τοπο­θε­τού­με κου­λου­ρια­στά (σα σαλί­γκα­ρο) σε βου­τυ­ρω­μέ­νο ταψί και ψήνου­με σε μέτριο φούρ­νο για 3/4 της ώρας (περί­που), προ­σθέ­το­ντας κάθε τόσο λίγο χλια­ρό νερό, για να μην αρπά­ξει και καεί το σπληνάντερο.

Σημεί­ω­ση: Αντί στο φούρ­νο, μπο­ρού­με να ψήσου­με το σπλη­νά­ντε­ρο σου­βλι­στό, πάνω από θρά­κα κάρ­βου­νων (αν βέβαια έχου­με). Θα γίνει νοστιμότερο.

 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο