Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ: Κρεατόπιτα από την Κεφαλονιά

Συντα­γή της Ελέ­νης Σπυράτου //

Είμαι από την Κεφα­λο­νιά και εκεί τρώ­με πολύ την κρεατόπιτα!!!!

Για την Κεφα­λο­νί­τι­κη κρε­α­τό­πι­τα το φύλ­λο της πίτας πρέ­πει να είναι χει­ρο­ποί­η­το και θέλει κάποια πεί­ρα για να πετύ­χει πράγ­μα απο­λύ­τως απα­ραί­τη­το για την σωστή Κεφα­λο­νί­τι­κη κρεατόπιτα!!!!

Η επι­λο­γή του κρέ­α­τος είναι μια ακό­μη ιδιαι­τε­ρό­τη­τα του συγκε­κρι­μέ­νου φαγη­τού καθώς στο νησί χρη­σι­μο­ποιεί­ται το τρά­γιο κρέ­ας (εννο­εί­ται να είναι σχε­τι­κά τρυ­φε­ρό και να μην έχει μυρωδιά)σε συν­δυα­σμό με λίγο χοι­ρι­νό, αν δεν βρού­με τρά­γιο ή δεν είναι όπως το θέλου­με τότε χρη­σι­μο­ποιού­με μοσχά­ρι με λίγο χοι­ρι­νό, επί­σης το μοσχά­ρι επί­σης πρέ­πει να είναι τρυφερό!!!

Εκτέλεση

Πλέ­νου­με το κρέ­ας πολύ καλά και το κόβου­με μικρά κομ­μά­τια που τα τοπο­θε­τού­με στην κατσα­ρό­λα (το κρέ­ας πρέ­πει να είναι περί­που ένα κιλό για το τρά­γιο ή το μοσχά­ρι και μισό κιλό για το χοιρινό).

kreatopita2Ρίχνου­με στην κατσα­ρό­λα μια κού­πα ρύζι Καρο­λί­να, δύο αυγά, τρεις κου­τα­λιές κεφα­λο­τύ­ρι, τέσ­σε­ρις σκε­λί­δες σκόρ­δο, μια ολό­κλη­ρη κον­σέρ­βα ντο­μα­τα­κι, λίγο μαϊ­ντα­νό, ένα κρεμ­μύ­δι ψιλο­κομ­μέ­νο, μισή κού­πα ελαιό­λα­δο αλά­τι και πιπέ­ρι και η γέμι­ση είναι έτοιμη!!!!

Για το φύλ­λο χρη­σι­μο­ποιού­με τρεις κού­πες αλεύ­ρι για όλες τις χρή­σεις, μισή κού­πα ελαιό­λα­δο, ένα φλι­τζα­νά­κια (του καφέ) κρα­σι και αλάτι!!!!

Ζυμώ­νου­με τα υλι­κά και φτιά­χνου­με δύο ζύμες (Μια πάνω και μια κάτω) Στρώ­νου­με τη μια ζύμη κάτω την απλώ­νου­με καλά και τοπο­θε­τού­με από πάνω τη γέμι­ση μας. Πάνω από τη γέμι­ση τοπο­θε­τού­με το δεύ­τε­ρο φύλ­λο και το τρυ­πά­με λίγο από πάνω. Ρίχνου­με λίγο ελαιό­λα­δο και το βάζου­με στο φούρ­νο για τρία τέταρ­τα στους 180 βαθμούς.

Καλή επι­τυ­χία!!!

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο