Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ: Κατόπιν κραξίματος αποπομπή Παπανώτα

Όπως ενη­μέ­ρω­σε με ανάρ­τη­ση του στα social media o πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέ­φα­νος Κασ­σε­λά­κης, «Με λύπη ανα­γκά­ζο­μαι να εξαι­ρέ­σω από το Ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο τον Δημή­τρη Παπανώτα.»

Η «λυπη­ρή» (ανα­γκα­στι­κή) καρα­τό­μη­ση Παπα­νώ­τα έγι­νε μετά το κρά­ξι­μο σε ΜΜΕ και scial media. Ο Δ. Παπα­νώ­τας είχε «ξερά­σει» τηλε­ο­πτι­κά το μισο­γυ­νι­σμό του  (επέρ­ρι­πτε ευθύ­νες στις κακο­ποι­η­μέ­νες γυναί­κες για­τί δεν μιλά­νε !), από τις 7 Μαρ­τί­ου του 2024 όχι πολύ παλιά για να ξεχα­στούν και τόσ πρό­σφα­τα που δεν επι­τρε­πό­ταν να προ­σπε­ρα­στούν. Όμως όταν επεν­δύ­εις στο life style για να ψαρέ­ψεις ψήφους, δεν …κολ­λάς πουθενά…

 

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο