ΣΥΡΙΖΑ: Νέες εκλογές για την ηγεσία — Οι διεργασίες

Νέο επει­σό­διο στο σίριαλ του κατή­φο­ρου και του εκφυ­λι­σμού στον ΣΥΡΙΖΑ προ­στέ­θη­κε μετά την ανα­κοί­νω­ση του Στ. Κασ­σε­λά­κη — από το βήμα του συνε­δρί­ου που ξεκί­νη­σε χτες — για τη διε­νέρ­γεια εκλο­γών για την προ­ε­δρία του κόμ­μα­τος, πιά­νο­ντας έτσι την πάσα που είχε δώσει λίγες ώρες πριν με παρέμ­βα­σή του ο Αλ. Τσί­πρας. Ο πρώ­ην … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΣΥΡΙΖΑ: Νέες εκλο­γές για την ηγε­σία — Οι διερ­γα­σί­ες.