Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια για πίνακα της Φρίντα Κάλο

Υπε­ρέ­βη τις εκτι­μή­σεις το ποσό για το οποίο πωλή­θη­κε πίνα­κας της Φρί­ντα Κάλο στη χθε­σι­νή δημο­πρα­σία στου Christie’s της Νέας Υόρ­κης. Το έργο του 1929 «Πορ­τρέ­το κυρί­ας στα λευ­κά» έπια­σε πάνω από 5,8 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, τη δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη τιμή που έχει πιά­σει σε δημο­πρα­σία έργο της Κάλο (η υψη­λό­τε­ρη τιμή ήταν τα πάνω από 8 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για το «Dos Desnudos en el Bosque (La Tierra Misma)» σε δημο­πρα­σία του 2016, πάλι στου Christie’s). Οι εκτι­μή­σεις για το «Πορ­τρέ­το κυρί­ας στα λευ­κά» έκα­ναν λόγο για 3 με 5 εκα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

Πιστεύ­ε­ται ότι η Κάλο ζωγρά­φι­σε το έργο έναν χρό­νο μετά τον γάμο της με τον Ντιέ­γκο Ριβέ­ρα και είναι μια σπά­νια ελαιο­γρα­φία της σε καμ­βά από εκεί­νη την περί­ο­δο. Κάποιοι ειδι­κοί θεω­ρούν ότι το ζωγρά­φι­σε στο Μεξι­κό αλλά είναι πιθα­νό να το ζωγρά­φι­σε στο Σαν Φραν­σί­σκο, όπου ο Ριβέ­ρα και η Κάλο ζού­σαν το 1930.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο