Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχετικά με το πόθεν έσχες του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, όπως και όλοι οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ, αμεί­βε­ται με την απο­ζη­μί­ω­ση των στε­λε­χών του Κόμ­μα­τος, ύψους 800 ευρώ το μήνα. Κατά συνέ­πεια το σύνο­λο της βου­λευ­τι­κής του απο­ζη­μί­ω­σης κατα­τί­θε­ται στο ταμείο της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής, σύμ­φω­να με το κατα­στα­τι­κό του ΚΚΕ.

koutsoumpas 3

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο