Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο ΚΚΕ με αφορμή την κηδεία της Ελισάβετ

Σε ανάρ­τη­σή του στο Twitter τα Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σχολιάζει: 

«Μπο­ρεί οι λαοί της Ευρώ­πης να ετοι­μά­ζο­νται για συν­θή­κες “Μεσαί­ω­να”, με ελλεί­ψεις σε τρό­φι­μα, σκο­τει­νές πόλεις και κρύα σπί­τια, αλλά του­λά­χι­στον θα “χορ­τά­σουν” live συν­δέ­σεις & αφιε­ρώ­μα­τα σε βασι­λι­κές κηδεί­ες κι άλλα μεσαιω­νι­κά έθι­μα με πρί­γκι­πες & δού­κες, όπως τις τελευ­ταί­ες μέρες».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο