Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τη συνέντευξη του Κυρ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Σε σχό­λιο για τη συνέ­ντευ­ξη τύπου του Κ. Μητσο­τά­κη στη ΔΕΘ το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Ο κύριος Μητσο­τά­κης, στην προ­σπά­θεια του να θέσει στο λαό κάλ­πι­κες δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές κι εκβια­στι­κά διλήμ­μα­τα, φτά­νει στο σημείο να εμπλέ­κει το ΚΚΕ σε ανυ­πό­στα­τα σενά­ρια κυβερ­νή­σε­ων συνερ­γα­σί­ας με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25.

Βεβαί­ως γνω­ρί­ζει πολύ καλά ότι οι στρα­τη­γι­κές επι­λο­γές αυτών των κομ­μά­των, οι δεσμεύ­σεις τους απέ­να­ντι στην ΕΕ, το ΝΑΤΟ, το κεφα­λαίο δημιουρ­γούν αντι­κει­με­νι­κά τη δυνα­τό­τη­τα για άλλου είδους πολι­τι­κή εξέ­λι­ξη: Η ίδια η ΝΔ, με ή χωρίς τον κύριο Μητσο­τά­κη, να συνερ­γα­στεί με κάποιο από αυτά τα κόμ­μα­τα αν αυτό απαι­τη­θεί από τις ανά­γκες στα­θε­ρό­τη­τας του σάπιου συστήματος.»

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο