Σωτηρία Μπέλλου, η φωνή — σύμβολο του λαϊκού μας τραγουδιού

Αύγου­στος (22) ήταν που ήρθε στη ζωή (1921), Αύγου­στος (27 / 1997) και που κίνη­σε για το τελευ­ταίο της ταξί­δι η Σωτη­ρία Μπέλ­λου. Αδά­μα­στη, απρο­σκύ­νη­τη, ασυμ­βί­βα­στη, όπως πορεύ­τη­κε για εβδο­μή­ντα έξι χρό­νια, άφη­σε παντο­τι­νή συντρο­φιά μας, τα εκα­το­ντά­δες τρα­γού­δια, που σφρά­γι­σε με την αμί­μη­τη ερμη­νεία της. Μια μονα­δι­κή, ανό­θευ­τη, λαϊ­κή φωνή. Η φωνή — σύμ­βο­λο του λαϊ­κού … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σωτη­ρία Μπέλ­λου, η φωνή — σύμ­βο­λο του λαϊ­κού μας τρα­γου­διού.