Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη – ΕΙΝΑΙ ΈΓΚΛΗΜΑ: Συγκέντρωση συνδικάτων στα γραφεία της «Hellenic Train» (VIDEO)

Ενός λεπτού σιγή κρα­τή­θη­κε στη συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έξω από τα γρα­φεία της Hellenic Train από τους εργα­ζό­με­νους που έχουν συγκε­ντρω­θεί εκεί.

«Το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί, όλων των νεκρών να γίνου­με φωνή», βρο­ντο­φώ­να­ξαν αμέ­σως μετά.

Ποτέ δε φεύγουν τα νεκρά παιδιά απ’ τα σπίτια τους

Στη συνέ­χεια δια­βά­στη­κε δια­βά­στη­κε το ποί­η­μα του Γ. Ρίτσου «Σχή­μα της απου­σί­ας», προ­κα­λώ­ντας πολύ μεγά­λη συγκίνηση:

«Ποτέ δε φεύ­γουν τα νεκρά παι­διά απ’ τα σπί­τια τους,

τρι­γυ­ρί­ζουν εκεί, μπλέ­κο­νται στα φου­στά­νια τής μητέ­ρας τους

την ώρα που εκεί­νη ετοι­μά­ζει το φαΐ κι ακού­ει το νερό να κοχλάζει

σα να σπου­δά­ζει τον ατμό και το χρό­νο. Πάντα εκεί…».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο