Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύλληψη των εμπρηστών του ΚΥΤ Μόριας ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης

Στη σύλ­λη­ψη των εμπρη­στών του ΚΥΤ της Μόριας στη Μυτι­λή­νη προ­χώ­ρη­σαν οι αρχές, όπως ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Μιχά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, χωρίς να δώσεις περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες γύρω από την ταυ­τό­τη­τα των δραστών.

Ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη απο­κά­λυ­ψε πως η ΕΛ.ΑΣ. έχει συλ­λά­βει πέντε άτο­μα ενώ ανα­ζη­τεί­ται ακό­μη ένα. Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, και οι πέντε συλ­λη­φθέ­ντες είναι Αφγα­νοί, ενώ δύο εξ αυτών είναι ασυ­νό­δευ­τοι ανήλικοι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο