Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύλληψη 31χρονου αστυνομικού που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του

Νέο περι­στα­τι­κό ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας σημειώ­θη­κε, αυτή τη φορά στην περιο­χή του Νέου Κόσμου. Ειδι­κό­τε­ρα, συνε­λή­φθη 31χρονος αστυ­νο­μι­κός που κατη­γο­ρεί­ται ότι ξυλο­κό­πη­σε τη σύντρο­φό του.

Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, γεί­το­νες άκου­σαν φωνές από το δια­μέ­ρι­σμα που δια­μέ­νει το ζευ­γά­ρι και ειδο­ποί­η­σαν την Αμε­ση Δρά­ση. Στο σημείο έσπευ­σαν αστυ­νο­μι­κοί της Ομά­δας ΔΙΑΣ, αλλά επει­δή η πόρ­τα του δια­με­ρί­σμα­τος ήταν κλει­δω­μέ­νη και ο κατη­γο­ρού­με­νος δεν άνοι­γε, μπή­καν από την μπαλ­κο­νό­πορ­τα και συνέ­λα­βαν τον αστυ­νο­μι­κό που χτυ­πού­σε την άτυ­χη γυναίκα.

Ο 31χρονος οδη­γή­θη­κε στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Ακρό­πο­λης όπου και κρα­τεί­ται. Σημειώ­νε­ται, ότι ο συλ­λη­φθείς αργό­τε­ρα υπέ­βα­λε μήνυ­ση κατά των αστυ­νο­μι­κών της ΔΙΑΣ, επει­δή μπή­καν στο διαμέρισμα.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο