Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύλλογοι Γυναικών: Εκδηλώσεις με θέμα «Σπάμε τον “φαύλο κύκλο” της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών»

Εκδη­λώ­σεις διορ­γα­νώ­νουν Σύλ­λο­γοι και Ομά­δες Γυναι­κών της ΟΓΕ, με αφορ­μή την Παγκό­σμια Μέρα για την Εξά­λει­ψη της Βίας ενά­ντια στις γυναί­κες, στις 25 Νοέμβρη. 

ΚΝΕ Σπάμε τον φαύλο κύκλο της βίας Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής της γυναικείας ανισοτιμίας

Ο Παν­δη­μο­κρα­τι­κός Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Θεσ­σα­λο­νί­κης διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση  την Τετάρ­τη 24 Νοέμ­βρη στις 6 μ.μ, με θέμα: «Η βία κατά των γυναι­κών» στον 1ο όρο­φο του «Τερ­κεν­λή» (Αγ. Σοφί­ας και Ερμού).

Ο Δημο­κρα­τι­κός Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Ν. Μαγνη­σί­ας διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση το Σάβ­βα­το 27  Νοέμ­βρη,  στις 6.30 το από­γευ­μα, στο Πανε­πι­στή­μιο (Θόλος) στην αίθου­σα Μ, με θέμα «Σπά­με τον “φαύ­λο κύκλο” της πολύ­μορ­φης βίας κατά των γυναικών».

Η Ομά­δα Γυναι­κών Ωρω­πού  διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση την Κυρια­κή 28 Νοέμ­βρη, στις 6 μ.μ.,  στην αίθου­σα Τέχνης και Πολι­τι­σμού στο χώρο Παλαιών Φυλα­κών Ωρω­πού, με θέμα: «Η πολύ­μορ­φη βία κατά των γυναι­κών στη σύγ­χρο­νη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Απο­κα­λύ­πτου­με τους πραγ­μα­τι­κούς ενό­χους. Χτί­ζου­με ασπί­δα προ­στα­σί­ας». Θα μιλή­σει η Βιβή Δάγκα, μέλος του Δ.Σ. της ΟΓΕ.

Ο Σύλ­λο­γος Προ­ο­δευ­τι­κών Γυναι­κών Αμα­ρου­σί­ου διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση το Σάβ­βα­το 4 Δεκέμ­βρη στις 6 μ.μ., στην αίθου­σα Κερα­μι­στών στη Λεωφ. Κηφι­σί­ας 207, στο Μαρούσι.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο