Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύντροφε, μ’ ακούς

Σύντρο­φε μ’ ακούς;

Σύντρο­φε κοιμάσαι;

Ξύπνα σύντρο­φε, ξύπνα!

Η ζωή σου χαμογελά,

και πρέ­πει να την πας πιο μακριά.

Εκεί που οι άνθρω­ποι χαμογελούν,

και τους συναν­θρώ­πους τους πονούν.

Εκεί που οι άνθρω­ποι βγαί­νουν στους δρόμους,

για αγώ­νες ταξι­κούς χωρίς φόβους και ενδιασμούς!

Σύντρο­φε Μ’ ακούς ?

Η ζωή, η αλη­θι­νή ζωή χάνεται ,

και εσύ πρέ­πει να δείξεις,

πως μάχε­σαι!

Σύντρο­φε μ’ ακούς?

Τα λόγια μου,

τα φτω­χι­κά μου λόγια,

να κρα­τή­σεις !!!

Σύντρο­φε Μ’ ακούς ?

Ατζέρ Ιχτιαρ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο