Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Μαρσέλο — Συζητά με την Αλ Νασρ και με ομάδες των ΗΠΑ

Έλη­ξε άδο­ξα η πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νη μετα­γρα­φή του Βρα­ζι­λιά­νου άσου του ποδο­σφαί­ρου Μαρ­σέ­λο με τον Ολυ­μπια­κό, καθώς οι δυο πλευ­ρές συμ­φώ­νη­σαν να τρα­βή­ξουν χωρι­στούς δρόμους.

Με τη φανέ­λα των «ερυ­θρο­λεύ­κων», ο 34χρονος πραγ­μα­το­ποί­η­σε δέκα εμφα­νί­σεις, πετυ­χαί­νο­ντας και τρία τέρματα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της βρα­ζι­λιά­νι­κης «Uol Sport», ο Μαρ­σέ­λο βρί­σκε­ται σε συζη­τή­σεις με την σαου­δα­ρα­βι­κή Αλ Νασρ, στην οποία αγω­νί­ζε­ται ο Κρι­στιά­νο Ρονάλ­ντο, ενώ δεν πρέ­πει να θεω­ρεί­ται απί­θα­νη μια συμ­φω­νία με ομά­δα του πρω­τα­θλή­μα­τος ΜLS των ΗΠΑ.

Τέλος, ενδια­φέ­ρον για την από­κτη­σή του έχουν εκφρά­σει ομά­δες και από την πατρί­δα του.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο