Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο συμβασιούχος σταθμάρχης – «Ήμουν ενισχυτικός, δεν είχα την ευθύνη»

Ελεύ­θε­ρος, με τους περιο­ρι­στι­κούς όρους της εμφά­νι­σης σε Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα δύο φορές το μήνα, της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα και με εγγύ­η­ση 10.000 ευρώ, αφέ­θη­κε ο συμ­βα­σιού­χος σταθ­μάρ­χης που απο­λο­γή­θη­κε σήμε­ρα στον Εφέ­τη Ανα­κρι­τή, για το έγκλη­μα στα Τέμπη.

Ο δικα­στι­κός λει­τουρ­γός επι­θυ­μεί να έχει την πλή­ρη εικό­να του πώς γινό­ταν στην πρά­ξη η οργά­νω­ση των βαρ­διών και για το αν υπήρ­χε η προ­φο­ρι­κή συμ­φω­νία με τον προϊ­στά­με­νο για 8ωρο καθώς δεν υπήρ­χε δυνα­τό­τη­τα υπε­ρω­ριών, όπως ανα­φέ­ρε­ται στο απο­λο­γη­τι­κό υπό­μνη­μα του συμ­βα­σιού­χου σταθμάρχη.

«Ήμουν ενι­σχυ­τι­κός, δεν είχα την εύθυ­νη και τον πρώ­το ρόλο στη δια­κί­νη­ση των αμα­ξο­στοι­χιών. Η βάρ­διά μου έλη­γε», δηλω­σε στην απο­λο­γία του ο συμ­βα­σιού­χος σταθ­μάρ­χης. Τόνι­σε ακό­μη ότι απο­χώ­ρη­σε μετά το τέλος της εργα­σί­ας του. «Αν ήξε­ρα οτι χρεια­ζό­μουν, θα καθό­μουν περισ­σό­τε­ρο. Δεν υπήρ­χε φόρ­τος εργα­σί­ας όταν έφυ­γα. Ποτέ δεν έμπαι­να σε νυχτε­ρι­νή βάρ­δια», είπε.

Αύριο, Τρί­τη 28 Μάρ­τη, την πόρ­τα του Ανα­κρι­τή θα περά­σει ο άλλος σταθ­μάρ­χης που φέρε­ται να έφυ­γε νωρί­τε­ρα από την εργα­σία του ενώ την Πέμ­πτη 30 Μάρ­τη έχει κλη­θεί να απο­λο­γη­θεί ο επιθεωρητής.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι πως για το έγκλη­μα, έχει προ­φυ­λα­κι­στεί ο 59χρονος σταθ­μάρ­χης που είχε βάρ­δια την ώρα της σύγκρου­σης των τρένων.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο