Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ταινία για τον Ιησού Χριστό θα σκηνοθετήσει ο Μάρτιν Σκορσέζε

Ο Μάρ­τιν Σκορ­σέ­ζε βρί­σκε­ται σε περιο­δεία στην Ιτα­λία μετά τη συμ­με­το­χή του στο 76ο Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου των Καν­νών και το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο ο σκη­νο­θέ­της συνα­ντή­θη­κε με τον Πάπα Φρα­γκί­σκο και ανα­κοί­νω­σε ότι θα γυρί­σει μια ται­νία για τον Ιησού.

«Απά­ντη­σα στην έκκλη­ση του Πάπα προς τους καλ­λι­τέ­χνες με τον μόνο τρό­πο που ξέρω: πλά­θω και γρά­φω σενά­ριο για μια ται­νία για τον Ιησού» ανα­κοί­νω­σε ο Σκορ­σέ­ζε κατά τη διάρ­κεια συνε­δρί­ου στο Βατι­κα­νό, σύμ­φω­να με ανα­φο­ρές στα ιτα­λι­κά ΜΜΕ. «Και πρό­κει­ται να αρχί­σω να το κάνω» πρό­σθε­σε ο σκη­νο­θέ­της, υπο­νο­ώ­ντας ότι θα μπο­ρού­σε να είναι η επό­με­νη ται­νία του.

Πριν από την παρα­κο­λού­θη­ση του συνε­δρί­ου — με τίτλο «Η παγκό­σμια αισθη­τι­κή της καθο­λι­κής φαντα­σί­ας» — ο Σκορ­σέ­ζε και η σύζυ­γός του Έλεν Μόρις συνα­ντή­θη­καν με τον Πάπα Φρα­γκί­σκο στο Βατι­κα­νό, σύμ­φω­να με το Variety.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο