Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα καλύτερα καλοκαιρινά αρώματα

Μετά το κρύο του χει­μώ­να είμα­στε όλοι έτοι­μοι για τις ηλιό­λου­στες, ζεστές ημέ­ρες του καλο­και­ριού. Οι καλο­και­ρι­νοί μήνες πλη­σιά­ζουν, ετοι­μα­στεί­τε να απο­λαύ­σε­τε και να «σφρα­γί­σε­τε» τις μαγι­κές και αξέ­χα­στες νύχτες του καλο­και­ριού στα αγα­πη­μέ­να σας αρώ­μα­τα. Τα καλο­και­ρι­νά αρώ­μα­τα συναρ­πά­ζουν και διε­γεί­ρουν τις αισθή­σεις σας με floral και φρου­τώ­δεις, δρο­σε­ρές θαλασ­σι­νές και μεθυ­στι­κές εσπε­ρι­δοει­δείς νότες. Μυρί­ζο­ντας ένα καλο­και­ρι­νό άρω­μα, όπου και αν βρί­σκε­στε, θα βρε­θεί­τε ξαφ­νι­κά στις πιο εξω­τι­κές καλο­και­ρι­νές δια­κο­πές της ζωής σας. Στο παρα­κά­τω άρθρο συγκε­ντρώ­σα­με μερι­κά από τα καλύ­τε­ρα και πιο δημο­φι­λή καλο­και­ρι­νά αρώ­μα­τα για άνδρες και γυναίκες.

Περιηγηθείτε λοιπόν την τεράστια ποικιλία από αρώματα και καλλυντικά του Parfimo.gr και ετοιμαστείτε για τις επερχόμενες καλοκαιρινές ημέρες επιλέγοντας άρωμα, αντηλιακό, κρέμα προσώπου ημέρας με SPF ή ένα self tan για μια λαμπερή μαυρισμένη επιδερμίδα.

Γυναι­κεία αρώ­μα­τα για το καλοκαίρι

Jil Sander Sun Sea Salt & Genista Limited Edition

Όπως το όνο­μα, έτσι και η μυρω­διά του παρα­πέ­μπουν σε μια ξέγνοια­στη, ηλιό­λου­στη ημέ­ρα στην παρα­λία με την υπέ­ρο­χη αυτή μυρω­διά του θαλασ­σι­νού νερού. Η σύν­θε­ση του αρώ­μα­τος είναι πολύ απλή, αλλά ταυ­τό­χρο­να ξεχω­ρι­στή με νότες κορυ­φής θαλασ­σι­νό αλά­τι, στην καρ­διά μιμό­ζα και στη βάση γενί­στα. Εάν ανα­ζη­τά­τε ένα άρω­μα που να εκπέ­μπει καθα­ρό­τη­τα σε συν­δυα­σμό κίτρι­νων λου­λου­διών το Jil Sander Sun Sea Salt & Genista είναι το κατάλληλο!

GUESS Guess 1981 Indigo

Ένα δια­χρο­νι­κό, εκλε­πτυ­σμέ­νο γυναι­κείο άρω­μα εμπνευ­σμέ­νο από τον τρό­πο ζωής στο Λος Άντζε­λες. Περι­βάλ­λε­τε τον εαυ­τό σας με το σαγη­νευ­τι­κό άρω­μα του και απο­λαύ­στε τη φυσι­κή ομορ­φιά που κρύ­βε­ται σε ένα απλό μπου­κά­λι. Η floral-ξυλώ­δες-μόσχου σύν­θε­ση του θα σας μαγέ­ψει και θα ταξι­δέ­ψει στη φύση της Βόρειας Καλι­φόρ­νιας με νότες αχλα­διού, για­σε­μί, σαντα­λό­ξυ­λο και κέδρο.

ESCADA Cherry In Japan

Τι πιο καλο­και­ρι­νό από ένα μπολ με κατα­κόκ­κι­να ζου­με­ρά γλυ­κά κερά­σια! Ένα άρω­μα για γυναί­κες που είναι λάτρεις των γλυ­κών και ταυ­τό­χρο­να floral αρω­μά­των. Η σύν­θε­ση του απο­τε­λεί­ται από άνθη κερα­σιάς στο άνοιγ­μα, μοσχο­βο­λι­στό για­σε­μί στην καρ­διά και σπό­ροι Τόν­κα στη βάση. Η ξεχω­ρι­στή του συσκευα­σία με άνθη Sakura και κερά­σια θα δια­κο­σμή­σουν υπέ­ρο­χα το κομο­δί­νο σας. Το άρω­μα του είναι τόσο εθι­στι­κό που όλοι θα σας ρωτά­νε πιο είναι το άρω­μα που φορά­τε. Θα κλέ­ψε­τε σίγου­ρα και τις εντυ­πώ­σεις των ανδρών.

Καλοκαιρινά αρώματα για άνδρες

Acqua di Parma Blu Mediterraneo Cipresso di Toscana

Ένα άρω­μα που θα σας μετα­φέ­ρει σε ένα μεσο­γεια­κό δάσος με πεύ­κα, κυπα­ρίσ­σια και αρω­μα­τι­κούς θάμνους. Ανδρι­κό άρω­μα με κυρί­αρ­χες τις πρά­σι­νες νότες κωνο­φό­ρων δέντρων, σε συν­δυα­σμό με το ζου­με­ρό γκρέιπ­φρουτ, τη λεβά­ντα και το φασκό­μη­λο. Το Acqua di Parma Blu Mediterraneo Cipresso θα σας ταξι­δέ­ψει με ένα μόνο ψεκα­σμό του στην πανCalvin Klein CK One Summer 2021έμορφη, πλού­σια σε ιστο­ρία και με ξεχω­ρι­στή αρχι­τε­κτο­νι­κή Τοσκά­νη! Μη διστά­σε­τε και δοκι­μά­στε το, θα το ερωτευτείτε.

Lacoste Eau de Lacoste L.12.12 Blanc Eau Fraiche

Εάν δυσκο­λεύ­ε­στε να απο­φα­σί­σε­τε πιο να είναι το και­νούρ­γιο σας άρω­μα για φέτος το καλο­καί­ρι που θα σας συνο­δέ­ψει στις καθη­με­ρι­νές σας δρα­στη­ριό­τη­τες αλλά και στις βρα­δι­νές εξό­δους και θα σας δώσει μια πινε­λιά φρε­σκά­δας και καλο­και­ρι­νής γοη­τεί­ας ποντά­ρε­τε στο Lacoste Eau de Lacoste L.12.12 Blanc Eau Fraiche. Ένα φρέ­σκο και πικά­ντι­κο Εau de Τoilette για τον σύγ­χρο­νο άνδρα, με αρω­μα­τι­κή εσπε­ρι­δοει­δής κορυ­φή, συνο­δευό­με­νη από μήλο και λεβά­ντα στην καρ­διά και μια ζεστή βάση με κέδρο, βετι­βέρ και ambroxan. Φορέ­στε ένα σπορ-κομ­ψό λευ­κό πόλο Lacoste και είστε έτοι­μοι να γοη­τεύ­σε­τε κάθε γυναί­κα που θα περά­σει από δίπλα σας!

Calvin Klein CK One Summer 2021

Τέλος, θα κλεί­σου­με με ένα άρω­μα από την αγα­πη­μέ­νη, κλα­σι­κή unisex μάρ­κα μικρών και μεγά­λων Calvin Klein, το CK One Summer 2021. Ένα ανα­ζω­ο­γο­νη­τι­κό καλο­και­ρι­νό άρω­μα που εκπέ­μπει αισιο­δο­ξία, αντα­να­κλά τη γαλά­ζια θάλασ­σα και τον ουρα­νό από πάνω της. Η σύν­θε­ση του απο­τε­λεί­ται από εσπε­ρι­δοει­δή όπως το λεμό­νι και το γκρέιπ­φρουτ στο άνοιγ­μα, ραβέ­ντι, φρέ­σκο καρ­πού­ζι και ευκά­λυ­πτο στην καρ­διά και κλεί­νει με ροδά­κι­νο, λευ­κό ξύλο και ambroxan. Και ένα fun fact για το άρω­μα αυτό είναι πως σύμ­φω­να με τις κρι­τι­κές των χρη­στών, αυτή η καλο­και­ρι­νή έκδο­ση του CK One Εau de Τoilette είναι από τις πιο επι­τυ­χη­μέ­νες των τελευ­ταί­ων ετών.

Μη χάνε­τε χρό­νο διό­τι, ο ήλιος, οι υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και τα ξέγνοια­στα βρά­δια δίπλα από το μπαρ αγνα­ντεύ­ο­ντας τα γαλά­ζια θαλασ­σι­νά νερά σας χτυ­πούν την πόρτα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο