Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα νεαρά αστέρια του φετινού Μουντιάλ — Ποιοι θα κλέψουν την παράσταση;

Σε κάθε μεγά­λη διορ­γά­νω­ση υπάρ­χουν παί­κτες που ξεχω­ρί­ζουν. Ποιοι ανα­μέ­νε­ται να κλέ­ψουν φέτος την παρά­στα­ση στα γήπε­δα της Ρωσί­ας; Μια ματιά στα μεγά­λα φαβορί.

Σαρντάρ Αζμούν — Ο Ιρανός Μέσι

mudial2
Αν κρί­νει κανείς από τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία, ο Ιρα­νός είναι ήδη μεγά­λος σταρ αφού έχει πετύ­χει 22 γκολ σε μόλις 30 συμ­με­το­χές με τη φανέ­λα του Ιράν. Αγω­νί­ζε­ται στη ρωσι­κή Ρου­μπίν Καζάν. Μέχρι στιγ­μής είχε την ευκαι­ρία να ξεδι­πλώ­σει το ταλέ­ντο του μόνο ένα­ντι δευ­τε­ρο­κλα­σά­των ή τρι­το­κλα­σά­των αντι­πά­λων. Ίσως το Μου­ντιάλ της Ρωσί­ας να είναι τώρα η μεγά­λη του ευκαιρία.

Γκάμπριελ Χέσους ή «νέος Νεϊμάρ»

mudial3
Τον γνω­ρί­ζου­με από τον τελι­κό των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του Ρίο, όπου η Βρα­ζι­λία επι­βλή­θη­κε της Γερ­μα­νί­ας και σήκω­σε το τρό­παιο. Ο μεσο­ε­πι­θε­τι­κός αγω­νί­ζε­ται στην Manchester City. Η μετα­γρα­φι­κή «αξία» του 21χρονου υπο­λο­γί­ζε­ται στα 70 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Ροντρίγκο Μπετανκούρ

mudial4
Πριν από οκτώ χρό­νια ένας άλλος Ουρου­γουα­νός έκλε­βε την παρά­στα­ση σε Μου­ντιάλ. Το 2010 ο Ντιέ­γκο Φορ­λάν ήταν ο καλύ­τε­ρος παί­κτης της διορ­γά­νω­σης. Για να φτά­σει σε αυτό το σημείο ο 20χρονος Ροντρί­γκο Μπε­ταν­κούρ έχει ακό­μη δρό­μο μπρο­στά του. Ο παί­κτης της Γιου­βέ­ντους όμως έχει σίγου­ρα τις δυνατότητες.

Τζιοβάνι Λο Σέλσο

mudial5
Ο 22χρονος δεν είναι μεν βασι­κός στην Εθνι­κή Αργε­ντι­νής. Με τη φανέ­λα της Παρί Σεν Ζερ­μέν όμως έχει δεί­ξει επα­νει­λημ­μέ­νως το ταλέ­ντο του.

Αντρίγια Ζίβκοβιτς

mudial6
Με μόλις 1,69 μ. ύψος ο 22χρονος Σέρ­βος δια­κρί­νε­ται για την ταχύ­τη­τα και την τεχνι­κή του. Αγω­νί­ζε­ται ως μεσο­ε­πι­θε­τι­κός στη Μπενφίκα.

Χουάνγκ Χι Τσαν

mudial7
Ο 22χρονος Χουάνγκ Χι Τσαν αγω­νί­ζε­ται ως επι­θε­τι­κός στην Σάλτσ­μπουργκ. Πολ­λοί θεω­ρούν ότι είναι απλά θέμα χρό­νου μέχρι να τον δού­με στα μεγά­λα γήπε­δα. Ίσως μετά το Μουντιάλ.

Πιότρ Ζιελίνσκι

mudial8
Ο 24χρονος Πολω­νός αγω­νί­ζε­ται στη Νάπο­λι. Θεω­ρεί­ται ένας ολο­κλη­ρω­μέ­νος παί­κτης. Στην Εθνι­κή όμως είναι δύσκο­λο να δια­πρέ­ψει δίπλα στο φαι­νό­με­νο Λεβαντόφσκι.

Αλεξάντρ Γκολοβίν

mudial9
Ο νεα­ρός μέσος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας μετρά 20 συμ­με­το­χές με τη φανέ­λα της Εθνι­κής Ρωσί­ας. Σε περί­πτω­ση που αντέ­ξει την πίε­ση που ασκεί­ται σε κάθε οικο­δε­σπό­τη, δεν απο­κλεί­ε­ται να είναι ένας από τους παί­κτες που θα ξεχω­ρί­σουν στο φετι­νό Μουντιάλ.

Ματέο Κόβατσιτς

mudial10
Το μεγά­λο του ίνδαλ­μα είναι παράλ­λη­λα και το μεγά­λο του πρό­βλη­μα. Τόσο στην Εθνι­κή Κρο­α­τί­ας όσο και στη Ρεάλ έχει δίπλα και απέ­να­ντί του τον εξαι­ρε­τι­κό Λού­κα Μόντριτς. Παρό­λα αυτά μετρά στα 23 του μόλις χρό­νια πάνω από 100 συμ­με­το­χές με τη φανέ­λα της Βασίλισσας.

Τίμο Βέρνερ

mudial11
Συγκρα­τή­στε και αυτό το όνο­μα. Αν και προς το παρόν περ­νά μια κακή φάση, ο 22χρονος επι­θε­τι­κός της Λει­ψί­ας εξα­κο­λου­θεί να θεω­ρεί­ται παι­δί-θαύ­μα του γερ­μα­νι­κού ποδο­σφαί­ρου και δεν απο­κλεί­ε­ται να γίνει το μεγά­λο αστέ­ρι του Μουντιάλ.

Πηγή: Deutsche Welle

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο