Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων Σ/Κ

firstpage Ρίζος 8-9 Γενάρη 2022

 • Καθη­με­ρι­νή: «Μην κοι­τά­ζε­τε κρού­σμα­τα αλλά νοση­λεί­ες και ΜΕΘ»
 • Πρώ­το Θέμα: Η Omicron τελειώ­νει σε 40 ημέρες
 • Το Βήμα: Πολι­τι­κά σενά­ρια στην αυγή του 2022
 • Real News: Η Ομι­κρον πολιορ­κεί α νοσοκομεία
 • Ελεύ­θε­ρος Τύπος: Πλη­ρω­μές ανα­δρο­μι­κών μέσα στο 2022
 • Documento: Μαυ­ρα­γο­ρί­τες του PCR
 • Η Αυγή: Στο έλε­ος της δια­σπο­ράς μαθη­τές και εκπαιδευτικοί
 • Κυρια­κά­τι­κη Κόντρα: «Τρί­ζει» η καρέ­κλα του Κυριάκου
 • Το Παρόν: Ληστεία — 6 φορές πάνω ο λογα­ρια­σμός του φυσι­κού αερίου
 • Κυρια­κά­τι­κη Δημο­κρα­τία: Πυρε­τός στη δεξιά πολυκατοικία
 • Μακε­δο­νία της Κυρια­κής: Όλα τα νέα πρό­σω­πα της τοπι­κής ηγε­σί­ας της Θεσσαλονίκης
 • Τύπος της Θεσ­σα­λο­νί­κης: Παγκό­σμια διά­κρι­ση έφε­ρε ο Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Εστία: Μισθοί 98.000 ευρώ και δώρο Χρι­στου­γέν­νων στα ρετι­ρέ της ΔΕΗ
 • Ελεύ­θε­ρη Ώρα: «Σατα­νι­κή δικτα­το­ρία τη Ελλάδα»
 • Μπαμ: Τριά­ντα λεπτά εφιάλ­της στο ρινγκ του πρωταθλητή
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο