Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα πρώτα και τα τελευταία δρομολόγια Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ — Ποιοι σταθμοί είναι κλειστοί

Λόγω στά­σης εργα­σί­ας σωμα­τεί­ων εργα­ζο­μέ­νων, οι Γραμ­μές 1, 2, 3 του Μετρό και το Τραμ θα λει­τουρ­γή­σουν από τις 10 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα.

Κατά το χρο­νι­κό αυτό διά­στη­μα λει­τουρ­γί­ας των Γραμ­μών του Μετρό, με εντο­λή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθ­μοί «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» και «ΟΜΟΝΟΙΑ» θα παρα­μεί­νουν κλει­στοί και οι συρ­μοί θα διέρ­χο­νται από αυτούς δίχως να πραγ­μα­το­ποιούν στάση.

Ανα­λυ­τι­κά:

Γραμ­μή 1 «Πει­ραιάς – Κηφισιά»:

Οι σταθ­μοί της Γραμ­μής θα ανοί­ξουν για το επι­βα­τι­κό κοι­νό στις 10 το πρωί, οπό­τε και θα αρχί­σουν να ανα­χω­ρούν οι πρώ­τοι συρ­μοί από τους τερ­μα­τι­κούς και ενδιά­με­σους σταθμούς.

Οι τελευ­ταί­οι συρ­μοί θα ανα­χω­ρή­σουν από τους τερ­μα­τι­κούς σταθ­μούς Κηφι­σιά και Πει­ραιά στις 14:35.

Γραμ­μές 2 & 3 Μετρό: Οι σταθ­μοί θα ανοί­ξουν για το επι­βα­τι­κό κοι­νό στις 10 το πρωί, ενώ οι τελευ­ταί­οι συρ­μοί θα αναχωρήσουν:

από Ανθού­πο­λη προς Ελλη­νι­κό στις 14:56

από Ελλη­νι­κό προς Ανθού­πο­λη στις 14:52

από Δημο­τι­κό Θέα­τρο προς Δ. Πλα­κε­ντί­ας στις 14:47

από Δ. Πλα­κε­ντί­ας προς Δημο­τι­κό Θέα­τρο στις 14:54

από Δημο­τι­κό Θέα­τρο προς Αερο­δρό­μιο στις 14:31

από Αερο­δρό­μιο προς Δημο­τι­κό Θέα­τρο στις 14:34

Τραμ: Οι πρώ­τοι συρ­μοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγ­μα προς Πικρο­δάφ­νη στις 10:18

από Πικρο­δάφ­νη προς Σύνταγ­μα στις 09:58

από Ασκ. Βού­λας προς Αγ. Τριά­δα στις 09:55

από Αγ. Τριά­δα προς Ασκ. Βού­λας στις 10:07

Οι τελευ­ταί­οι συρ­μοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγ­μα προς Πικρο­δάφ­νη στις 14:42

από Πικρο­δάφ­νη προς Σύνταγ­μα στις 14:22

από Ασκ. Βού­λας προς Αγ. Τριά­δα στις 14:07

από Ασκ. Βού­λας προς Σεφ στις 14:10

από Ασκ. Βού­λας προς Πικρο­δάφ­νη στις 14:31

από Αγ. Τριά­δα προς Ασκ. Βού­λας στις 14:19

από Αγ. Τριά­δα προς 2η Αγ. Κοσμά στις 14:31

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο